Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 55, 34_55 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 24000
Kommentar: