Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 47, 20_247 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 8,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 25500
Kommentar: