Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 69, 9_69 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 8,69 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 26100
Kommentar: