Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Högån 3 Tollsbäcken, 10_dos3 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 22,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 26400
Kommentar: