Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 9c, 24_9C Budgetår: 2024
Mängd (ton): 8,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 26400
Kommentar: