Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 28, 9_28 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 8,84 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 26548
Kommentar: