Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 144, 35_144 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 27000
Kommentar: