Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 18, 17_18 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 9,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 27300
Kommentar: