Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 27, 9_27 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 9,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 



Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import