Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 145, 20_145 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 9,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 28500
Kommentar: