Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Blekåsmyren 3, 16_33 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 9,69 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 29100
Kommentar: