Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Högån 5 Hemmingsån, 10_dos6 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 30000
Kommentar: