Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fallerrentjärnarna H.708, 45_33 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 30000
Kommentar: