Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpsjön, 34_132 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 30000
Kommentar: