Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 88, 9_88 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 10,61 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 31858
Kommentar: