Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Svedjemyren 2, 16_40 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 10,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 32400
Kommentar: