Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 96, 9_96 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 33000
Kommentar: