Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 73, 20_73 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 11,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 35100
Kommentar: