Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 28, 23_28 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 36000
Kommentar: