Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 17, 18_17 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 14,45 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 43351
Kommentar: