Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 11b, 24_11B Budgetår: 2022
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 45000
Kommentar: