Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skafttjärnen h 874 möh, 31_43 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 45000
Kommentar: