Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn h 864 möh, 31_42 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 45000
Kommentar: