Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 145, 35_145 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 45000
Kommentar: