Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 148, 11_31 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 16,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 48000
Kommentar: