Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 1, 22_1 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 19,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 57000
Kommentar: