Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 5, 9_5 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 19,46 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 58407
Kommentar: