Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 110, 9_110 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 19,46 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 58407
Kommentar: