Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fuan, 6_dos1 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 50,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 60000
Kommentar: