Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 123, 35_123 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 60000
Kommentar: