Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 12, 24_12 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 21,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 65100
Kommentar: