Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 126, 35_126 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 22,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 66000
Kommentar: