Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 3, 142_3 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 23,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 70200
Kommentar: