Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 127, 20_127 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 23,90 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 71700
Kommentar: