Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammtjärnen/våtmark, 27_6 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 75000
Kommentar: