Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark H, 34_1039 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 75000
Kommentar: