Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norr-Jämnen, 142_dos1 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 70,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 84000
Kommentar: