Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 17, 10_17 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import