Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 201, 25_201 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 35,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 105000
Kommentar: