Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 18, 27_18 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 42,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 126000
Kommentar: