Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 107, 8_107 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 46,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 138000
Kommentar: