Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 136, 20_136 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 46,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 138300
Kommentar: