Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 107, 8_107 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 50,00 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 150000
Kommentar: