Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 62, 9_62 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 53,09 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 159292
Kommentar: