Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 132, 29_132 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 70,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 210000
Kommentar: