Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gåtejaure, 3_1 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 75,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Fordon Årstid:
Kostnad totalt: 225000
Kommentar: