Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 80,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 240000
Kommentar: