Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 2, 16_52 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 82,60 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 247800
Kommentar: