Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 92A, 9_92A Budgetår: 2023
Mängd (ton): 88,49 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 265486
Kommentar: