Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 1, 16_51 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 89,60 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 268800
Kommentar: